Pravidlá pobytu

Vo všetkých priestoroch je zakázané fajčiť a používať otvorený OHEŇ, vrátane SVIEČOK!
Miesta na fajčenie sú vyhradené a označené a nachádzajú sa len mimo objektu. Otvorený oheň je možné zakladať iba na vyhradenom ohnisku/grile.

Maximálny počet ubytovaných je 16 osôb.

 • Záväzná rezervácia sa vykonáva telefonicky na tel. č.: + 421917581961 alebo emailom info@chata-pri-potoku.sk
  Potvrdenie rezervácie bude zaslané emailom z adresy info@chata-pri-potoku.sk
 • Nástup na ubytovanie je možný po telefonickej, písomnej alebo emailovej dohode, najskôr však o 14:00 a najneskôr o 20:00 toho istého dňa.
 • Kaucia: pri nástupe na pobyt je hosť povinný zložiť v hotovosti vratnú kauciu pre prípad poškodenia vybavenia objektu či majetku prevádzkovateľa, a to vo výške 400 EUR. Kaucia bude vrátená pri odchode hosťa po kontrole ubytovania.
 • Storno poplatky: pri zrušení pobytu v termíne 60 – 30 dní pred začatím pobytu činí storno poplatok 50% z uhradenej zálohy, 30 – 0 dní pred začatím pobytu činí storno poplatok 100% z uhradenej zálohy. Zrušenie pobytu je možné vykonať len písomnou formou, emailom alebo poštou na kontaktné adresy.
 • Pri príchode sa každý hosť preukazuje platným dokladom totožnosti. V prípade, že nebude predložený, nie je ubytovateľ povinný ubytovanie poskytnúť.
 • V každej izbe je možnosť bezdrôtového pripojenia k internetu. Inštrukcie vrátane hesla oznámi na požiadanie správca alebo sú umiestnené v spoločných priestoroch chaty.
  Názov wifi: Chata pri potoku 
  Prístupové heslo: oscadnica2019
 • V ubytovaní je prísny zákaz používania vlastných tepelných zdrojov a varičov!
 • V každej izbe a spoločenskej miestnosti je možnosť sledovania káblovej a internetovej TV pomocou SMART TV. Diaľkový ovládač k TV bude umiestnený na ubytovaní.
 • Poškodenie, zlá manipulácia s vybavením, príp. ďalšie škody spôsobené prevádzkovaním, budú plne hradené ubytovanými hosťami.
 • Čo určite nie je nutné nosiť so sebou, sú obliečky, periny, uteráky, vybavenie kuchyne, upratovacie prostriedky, toaletný papier, tablety do umývačky, čistiace prostriedky, igelitové vrecia do odpadkových košov atď. Sme tu na to, aby ste mali zabezpečený všetok komfort, teda jediné, čo potrebujete, sú osobné veci, kozmetika a hotovosť na doplatok ubytovania a zloženie kaucie.
 • Prosíme, aby hostia mysleli ekologicky, preto sme pripravili nádoby na triedenie odpadu a prosíme o rozumné nakladanie s energiami a vodou.
 • Pred vstupom do jacuzzi sú hostia povinní sa osprchovať.
 • V jacuzze a jej bezprostrednej blízkosti je prísne zakázané používanie akéhokoľvek skleneného riadu. Povolené je používať len plastový riad.
 • Nočný kľud v celom objekte je od 22:00 do 07:00. Pri nerešpektovaní nočného kľudu bude prípadná pokuta hradená ubytovanými hosťami.
 • Skupiny mladých ubytujeme len za podmienok zloženia kaucie pri nástupe na pobyt vo výške 500 EUR. Táto kaucia bude vrátená na účet alebo v hotovosti do 5 dní od ukončenia pobytu a po uplnej kontrole objektu. V prípade, že bude zistený nadmerný neporiadok, poškodený majetok a sťažnosti okolia na ubytovaných, kaucia nebude vrátená. Pri zistení, že ubytovaní porušili pravidlá pobytu, bude takýto pobyt ihneď ukončený bez náhrady.
 • Doba odchodu je stanovená do 10:00. Hosť pri odchode vyzlečie použité posteľné obliečky a spoločne s použitými uterákmi ich nechá na zemi v izbe. Hosť vynáša objemnejší odpad vonku do nádob na triedený odpad. Hosť je povinný vykonať základné upratanie izby, utrieť kuchynskú linku, umyť riad.
 • Ceny za ubytovanie sa riadia aktuálnym platným cenníkom, zálohovými, platobnými a reklamačnými podmienkami, ktoré sú umiestnené v ubytovacom objekte. Doplatok ceny za ubytovanie a vrátnu kauciu prevezme prevádzkovateľ pri nástupe na ubytovanie.
 • Domáce zvieratá sú v celom objekte chaty zakázané.
 • V objekte je povinnosť používať domácu obuv. Vonkajšia obuv sa umiestňuje vo vstupnej chodbe domu na vyhradené miesto.
 • Po objekte je prísne zakázané sa pohybovať v lyžiarskej zjazdovej obuvi, lyžiarskej bežeckej obuvi alebo cyklistickej obuvi. Táto obuv sa necháva v úschovni športového vybavenia.
 • V objekte nie je dovolené z bezpečnostných dôvodov ponechávať deti do 10-tich rokov bez dozoru dospelých. Herné prvky inštalované na záhrade môžu využívať deti len v sprievode svojich zákonných zástupcov.
 • Pri strate alebo poškodení kľúčov je hosť povinný uhradiť ubytovateľovi spôsobenú škodu vo výške 200 eur.
 • Žiadame hostí, aby vo vlastnom záujme vždy zamykali dvere pri opustení ubytovania, rovnako tak aby zamykali aj vstupné dvere.

Tiesňové telefónne čísla:

Polícia:                                              158
Záchranná zdravotná služba:       155
Hasičská a záchranná služba:       150
Integrovaný záchranný systém:   112
Telefónne číslo na ubytovateľa:   +421 917 581 961