VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Všetky osobné údaje, ktoré získame počas Vašej návštevy našej webovej stránky https://www.chata-pri-potoku.sk/ spracovávame v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ochrana osobných údajov

Na zabezpečenie súkromia a obmedzenie prístupu tretích osôb k Vašim osobným dátam používame kódovanie pomocou SSL protokolu (Secure Socket Layer), ktorý kopíruje prijaté osobné údaje v šifrovanej forme a overuje ich pôvod. Je to z dôvodu vyhnutiu sa neželanému zneužívaniu informácií tretími stranami. Zabezpečenie pomocou protokolu SSL jednoducho spozorujete v riadku Vašeho prehliadača, kde sa zobrazuje ako ikona uzavretého zámku a webová adresa začína skratkou https.

Objednávka prostredníctvom online rezervácie

Termín ubytovania si môžete dohodnúť aj pomocou online rezervácie na našom webe https://www.chata-pri-potoku.sk/. Vaše osobné údaje registrujeme a využívame na účely prípadného opätovného kontaktovania, avšak iba dovtedy pokiaľ od Vás neobdržíme písomné vyjadrenie nesúhlasu s nakladaním/spracovaním Vašich údajov. Dovtedy nimi budeme disponovať iba pri plnení Vašich požiadaviek. Osobné údaje registrované pomocou online rezervácie predstavujú: meno, telefónne číslo a e-mail.

Sociálne siete a ochrana Vašich osobných dát

Na webovej stránke https://www.chata-pri-potoku.sk/a sociálnej sieti Facebook využívame iba malé dátové súbory cookie a podobné mechanizmy (webové signály), vďaka ktorým si uchovávame informácie o užívateľskom správaní a spôsobe využívania našej webovej stránky. Sociálne siete fungujúce použitím zásuvných modulov (pripojenie k službe Facebook, označovanie “Páči sa mi”, Google na hľadanie priateľov) figurujú ako tretia strana.
Sociálne siete majú svoje pravidlá na ochranu osobných údajov, ktoré si môžete detailne preštudovať na danej sieti. Používanie údajov tretími stranami je vždy ochránené v uvedených pravidlách. Tretie strany môžu používať rôzne formy sledovania, prostredníctvom súborov cookie. Dovolené je párovanie informácií o využívaní webovej stránky s inými osobnými údajmi, ktoré sú o Vás získavané. Získavajú sa aj analytické dáta, pomocou ktorých sa skúma efektívnosť stránky a reklama na sociálnych sieťach.

Poskytovanie osobných údajov tretím stranám

Vaše osobné dáta nikdy nezverejňujeme ani neposkytujeme žiadnym tretím osobám, subjektom a organizáciám.